Na jaki okres wydawane jest pozwolenie na budowę?

Zgodnie z Prawem Budowlanym decyzja ta wygasa, jeśli w ciągu trzech lat od jej uprawomocnienia się budowa nie zostanie rozpoczęta lub gdy budowa zostanie przerwana na okres dłuższy niż trzy lata.
Wówczas koniecznym jest ponowne wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub z podaniem o zezwolenie na wznowienie robót.

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia na terenie budowy prac przygotowawczych, takich jak:

  • wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
  • wykonanie niwelacji terenu;
  • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
  • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy