Kto otrzymuje informację o decyzji starosty w sprawie pozwolenia na budowę?

O pozwoleniu na budowę Starosta informuje:

  • Inwestora – wnioskodawcę;
  • Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta lub Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • Właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości pozostających w zasięgu oddziaływania zaprojektowanego obiektu (działki sąsiednie).